Wykorzystanie wag paletowych w magazynie

link

Wykorzystanie wag paletowych w magazynie

System magazynowy Studio Magazyn WMS.net wspiera kontrolę i weryfikację pracy magazynu poprzez wykorzystanie elektronicznych wag podłączanych do programu. Systemu wagowe spięte z programem pozwalają na ewidencję rzeczywistych pomiarów ważenia palet (lub innych nośników logistycznych np. paczek) wraz z kontrolą i weryfikacją zgodności rzeczywistej wagi wydawanego towaru z wagą teoretyczną wynikającą z przeliczenia ciężaru jednostkowego brutto pomnożonego przez ilości znajdujące się na dokumencie wydania.

Magazyn WMS
program magazynowy

Ważenie za pomocą modułu terminala radiowego

jednym ze sposobów wykonania pomiaru jest wykorzystanie transakcji ważenia za pomocą przenośnego terminala np. Symbol Motorola. Moduł programu pozwala na odczyt wagi porównanie otrzymanego wyniku ważenia z wielkością obliczoną przez program. Wartość odczytu uwzględnia zdefiniowany dla danej wagi parametr odchylenia (tolerancji) z jaką dane ważenie ma zostać zaakceptowane. Przykładowo jeżeli ustawiono zostanie tolerancja odchylenia wagi na o (zero) to oznacza że waga wyliczona musi być dokładnie zgodna z wagą odczytaną z urządzenia. Zwykle jednak dopuszczalne są odchylenia aby uwzględnić niejednorodny charakter artykułów, w takim wypadku zaakceptowane zostanie naważenie którego wartość mieścić się będzie w granicach określonych przez parametr odchylenia. Na ekranie terminala wyświetlana jest informacja o wadze odczytanej z z wagi

Ważenie palet

Natomiast w bazie następuje zapis dotyczący zarówno wagi odczytanej jak i obliczonej w momencie ważenia. Każdorazowe ważenie jest rejestrowanie w systemie, kolumna status określa czy dany odczyt został przez program zaakceptowany (zgodny) czy też był niezgodny

Status

 • 0 oznacza wagę odczytaną mniejszą od wagi wyliczonej;
 • 1 oznacza wagę odczytaną zgodną z wagą obliczoną;
 • 2 oznacza wagę odczytaną przekraczającą wagę obliczoną;
 • X – oznacza brak możliwości obliczenia wagi, np. nie został zdefiniowany ciężar jednostkowy brutto artykułu.

Kontrola pomiaru wagi

Jeżeli pomiar wagi nie jest zgodny z wyliczeniem uwzględniając w tym odchylenie to na ekranie terminala zostanie wyświetlona waga w kolorze czerwonym, w przypadku pomiaru zgodnego waga jest wyświetlana w kolorze zielonym.

 

W rejestrze dokumentów magazynowych za pomocą funkcji PODGLĄD mamy dostęp do zakładki ważenie, która pozwala zweryfikować KTO, KIEDY i jakie miał pomiary mierzenia masy na palecie.

Kolor i status oznaczają czy masa  odczytana z wagi jest zgodna z wyliczoną,

 • kolor zielony waga jest zgodna (uwzględniając ustawiony dla wagi margines odchyleń) – status 1
 • kolor czerwono pomarańczowy – ostrzeżenie waga jest niezgodna tzn, zmierzona wartość masy jest mniejsza niż obliczona, nawet po uwzględnieniu odchyłki status 0
 • kolor intensywnie czerwony – ostrzeżenie zmierzona wartość masy jest wyższa od obliczonej  – status 2

Zestawienia

W ramach modułu zestawień dostępna jest funkcja analizy wykonanych naważeń, W tym celu należy z menu Zestawienia wybrać pozycję sekcji Palety “Ważenie palet”.

Wyświetlone zostanie kolejne menu z opcjami do wyboru:
 • Ważenia palet cała lista, wszystkie naważenia;
 • Zgodne masy, wyświetlona lista pozycji uznanych za zgodne z masą wyliczoną;
 • Za mała masa  lista naważeń, których masa była mniejsza niż wynikająca z obliczeń;
 • Przekroczenie masy to lista naważeń palet, których masa przekroczyła wyliczoną masą;
 • Ważenie palet wg kontrahentów to lista wyboru aktywnego kontrahenta, po wskazaniu (wybraniu) kontrahenta magazynu wyświetlona zostaje lista wszystkich wykonanych naważeń dla dokumentów tego kontrahenta.
Wyświetlona lista dokumentów udostępnia standardowe funkcje filtrowania, sortowania, kopiowania danych do schowka oraz eksportu np. do excela.

Konfiguracja programu

Wdrożenie systemu ważenia w magazynie za pomocą elektronicznych wag wymaga podłączenia fizycznie wagi w sieci i odpowiedniej konfiguracji systemu. Z poziomu modułu administratora należy zdefiniowac jakie wagi i przy jakich parametrach będą obsługiwane.

Gdzie:

 • AKTYWNA – oznaczenie czy waga ma być dostępne (aktywne) czy niedostępna
 • KOD – unikalne oznacznie kodowe wagi
 • NAZWA WAGI – nazwa wagi wyswietlana użytkownikowi, np. waga na przyjęciu
 • OPIS WAGI I PRZEZNACZENIE dowolny opis charaketruzujący podłączona wagę
 • ADRES IP wagi w sieci lokalnej
 • PORT numer portu na jakim pracuje waga, np. 1001
 • ROZKAZ DLA WAGI – jaki rozkaz ma być wysłany do wagi, domyślna wartość dla wag OHAUS to IP czyli natychmiastowy odczyt masy wyświetlanej (stabilnej lub niestabilnej), lub P  pobranie wagi stablinej zgodnej z nastawą stabilności.
 • TIME OUT – oznaczenie w milisekundach czasu oczekiwania na odpowiedź wagi, wartość domyślna 5000
 • INTERWAŁ – oznaczenie co jaki czas system ma automatycznie odczytywać wagę
 • TARA – jaka waga ma oznaczać tarę, domyślnie 0
 • PRECYZJA ODCZYTU – oznaczenie jaki odczyt otrzymywany z wagi ma zostać uznany za prawidłowy. W trakcie ważenia odczyty się zmieniają (tzw. odczyt niestabilny) wynikający z faktu że położona na wadze paleta wymaga czasu do ustabilizowania i w tym czasie pomiary mogą być zmienne – niedokładne. Oznaczenie np. 5 oznacza że prawidłowy wynik zostanie uznany, jeżeli waga zwróci wartość składającą się z 5 znaków.
 • AKCEPTOWALNE ODCHYLENIE +/- wartość wymagalna oznacza jakie odchylenia (różnice) wagi są akceptowalne jako prawidłowe – porównywane są wartości wagi odczytanej z wagą wyliczaną.
 • PROTOKÓŁ – domyślna wartość UDP

 

Podłączenie wagi po adresie IP

W celu umożliwienia korzystania z wagi przez system w sieci zalecanym rozwiązaniem jest podłączenie wagi za pomocą stałego adresu IP, w takim wypadku program będzie na określony adres IP wysyłał zapytanie o wartość odczytanej wagi i otrzymywał zwrotnie jej wartość. Takie rozwiązanie pozwala na elastyczne wykorzystanie w sieci komputerowej i rozległej infrastruktury magazynu wysokiego składowania.

YMS program demo

Oferta oprogramowania do awizacji to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu awizacyjnego odpowiada Twoim potrzebom?