WMS moduł WF-mag

system magazynowy

WMS moduł WF-mag

Programy Asseco Wapro to komplet aplikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspomagający zarządzanie takimi obszarami jak sprzedaż i magazyn, finanse i księgowość, kadry i płace, a także sprzedaż mobilna i relacje z klientami. Studio Magazyn WMS.net może współpracować z programem WF-mag Wapro. http://www.wapro.pl/

Program do prowadzenia magazynu

Systemy Asseco Wapro dostępne są w liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw. Oprogramowanie dla firm marki Asseco Wapro dostępne jest również w wersji Online na platformie Wapro Online i rozliczane w modelu usługowym (SaaS – Software as a Service).

Rozwiązanie do obsługi magazynów wysokiego składowania (WMS) oparte na programie Studio Magazyn WMS.net rozszerza funkcjonalność programów Asseco Wapro. Dotyczy to szczegółowej ewidencji w magazynie oraz rejestrację operacji magazynowych i logistycznych. Znajduje zarówno zastosowanie w magazynach firm handlowych jak i produkcyjnych. Integracja na poziomie bazy danych SQL Server pozwala na pracę OnLine.

Programy Asseco Wapro to komplet aplikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspomagający zarządzanie takimi obszarami jak sprzedaż i magazyn, finanse i księgowość, kadry i płace, a także sprzedaż mobilna i relacje z klientami. Oprogramowanie Asseco Wapro można wykorzystać w wielu branżach, zarówno handlowych jak i produkcyjnych.

Mobilne rozwiązania ponadto pozwalają na szybką kontrolę CO znajduje się na półce oraz Gdzie jest towar. Kolejną cechą jest możliwość prowadzenia inwentaryzacji ciągłej w magazynie niezależnej od inwentaryzacji księgowej prowadzonej w Wf-Mag WAPRO. Ewidencja w module WMS obejmuje rejestrację i ewidencję ilościową, natomiast wycenę magazynu realizuje nadal program WF-Mag WAPRO.

Program-do-prowadzenia-magazynu

PROGRAM DO PROWADZENIA MAGAZYNU, wms moduł wf-mag

Dokumenty rejestrowane w programach Asseco Wapro oraz kartoteki towarowe i kontrahentów są czytane na bieżąco przez program magazynowy WMS. Ponadto aplikacja Studio Magazyn WMS.net pozwala wykorzystać moduły na terminale radiowe ze skanerami kodów kreskowych, za pomocą których magazynierzy mogą szybko i łatwo rejestrować poszczególne operacje magazynowe.

Wdrożeniem, integracją i serwisem rozwiązania Asseco Wapro + Studio Magazyn WMS.net zajmuje się firma iMAG z Poznania (http://www.imag.pl/). Nazwy: WF-mag, Wapro, Asseco są nazwami zastrzeżonymi przez Asseco Poland.

WMS MODUŁ WF-MAG, a więc
program do prowadzenia magazynu

WMS moduł WF-mag
WMS moduł WF-mag
Program do magazynu

Moduł WMS na Android

SoftwareStudio WMS. Program magazynowy Studio Magazyn WMS.net przeznaczony jest do ewidencji ilościowej lub ilościowo-wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Obsługa w magazynie może być realizowana także za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w system Android. Magazynier może korzystać z tabletu z czytnikiem kodów kreskowych lub specjalnego smartphona firmy Motorola.

Moduł WMS na Android
Moduł WMS na Android
Systemy WMS

Terminal radiowy

Terminal radiowy OnLine w magazynie wysokiego składowanie (dawniej kolektor danych działający OffLine) jest zewnętrznym urządzeniem podłączanym do systemu za pomocą sieci bezprzewodowej WiFi i wyposażony w dotykowy ekran działający pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows CE lub Microsoft Windows mobile. Rozwiązanie może być wykorzystywane we wdrożeniach zintegrowanych z nadrzędnym systemem ERP Wfmag Wapro firmy Asseco.

Terminal radiowy
Terminal radiowy
Oprogramowanie magazynowe

WMS moduł WF-mag

Programy Asseco Wapro to komplet aplikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspomagający zarządzanie takimi obszarami jak sprzedaż i magazyn, finanse i księgowość, kadry i płace, a także sprzedaż mobilna i relacje z klientami. Studio Magazyn WMS.net może współpracować z programem WF-mag Wapro. http://www.wapro.pl/

WMS moduł WF-mag
WMS moduł WF-mag

WMS MODUŁ WF-MAG,
czyli program do prowadzenia magazynu

Wybór polecenia HISTORIA OBROTÓW MAGAZYNOWYCH wyświetla zestawienie obrotów dla wybranej (zaznaczonej) kartoteki magazynowej. Zestawienie obrotów magazynowych wyświetla listę pozycji dokumentów dla wybranego asortymentu. Dane mogą być wyświetlane jako lista lub zgrupowane wg dowolnego kryterium np. miesięcznie. Przeglądając historię obrotów magazynowych danej kartoteki użytkownik może szybko i łatwo zweryfikować co działo się z daną pozycją magazynową. Kiedy i od kogo została przyjęte, kiedy i dla kogo była wydawana oraz pełna historia miejsc składowania i ruchy wewnątrzmagazynowe.

WMS od SoftwareStudio jest oprogramowaniem, które odpowiada potrzebom zarówno małych, jak i dużych magazynów. Stosują je także firmy, które świadczą usługi magazynowe (outsourcing usług magazynowych), a także zakłady produkcyjne. WMS to kontrola procesów magazynowych, rozmieszczenia towarów na magazynie, dysponowania miejscami magazynowymi przeznaczonymi dla określonego typu asortymentu, czy też palet. Program znacznie usprawnia pracę magazynu i jest nieocenionym wsparciem dla kierownika magazynu.

WMS program magazynowy

Bezpieczeństwo w magazynie

Powszechnie uważa się, że podnoszenie poziomu bezpieczeństwa dokonuje się tylko poprzez stosowanie osłon i technicznych środków bezpieczeństwa oraz przestrzeganie przepisów BHP. Ze względu na funkcję magazynu, konieczne jest zapewnienie warunków, pozwalających na przechowywanie rozmaitych towarów w sposób bezpieczny, to znaczy z jednej strony pozwalający uniknąć zagrożenia dla osób postronnych lub innych niepożądanych następstw magazynowania (co ma szczególne znaczenie w odniesieniu do magazynów rozmaitych substancji niebezpiecznych), z drugiej strony zaś stanowiący dostateczne zabezpieczenie magazynowanych towarów przed uszkodzeniem lub kradzieżą.

System magazynowy online

ROZMIESZCZENIE TOWARU NA POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ

Dla magazynu tkanin będą to np. informacje o identyfikatorze produkcyjnym pozwalające realizować zlecenia z jednakowych partii nie różniących się parametrami barw. Niezmiennie ważnym aspektem jest odpowiednie rozmieszczenie towaru na powierzchni magazynowej, na płaszczyźnie poziomej – uwzględniając odległość od strefy kompletacji jak i pionowej – poziom składowania.

Program magazynowy kody kreskowe

SYSTEMY INFORMATYCZNE W MAGAZYNIE LOGISTYCZNYM

Programy do magazynowania towarów działają na komputerach stacjonarnych, wózkach widłowych oraz przenośnych kolektorach danych.

WMS miejsca magazynowe

Wynajem miejsc magazynowych

Wynajem miejsc magazynowych Oferowany program magazynowy dedykowany jest dla firm prowadzących magazyn na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania), magazyn logistyczny w którym przechowywany jest towar innych firm. Specjalistyczne firmy logistyczne posiadające magazyn wysokiego składowania prowadzą gospodarkę magazynową dla swoich klientów wynajmując im określone przestrzenie magazynowe. Wynajmująca firma nie musi posiadać infrastruktury związanej …
obsługa magazynu wysokiego składowania

Obsługa magazynu wysokiego składowania

OBSŁUGA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Zastosowanie takich procedur ma uzasadnienie tam, gdzie występują rozbudowane magazyny. Znaczeniem kluczowym do sprawnego zarządzania masą …
Aplikacja magazynowa online

Aplikacja magazynowa online

APLIKACJA MAGAZYNOWA ONLINE – Dla wielu firm Internet stał się błyskawicznie podstawowym środkiem komunikacji z klientami, do ich obsługi niezbędnym narzędziem staje się aplikacja magazynowa online działająca przez przeglądarkę internetową. Program magazynowy online to nie jest zwykła witryna www z możliwością prezentowania treści, to ;aplikacja magazynowa online w technologii ASP.net wykorzystująca …
WMS

Warehouse Management System

Program Warehouse Management System  wspiera zarządzanie funkcjonowaniem magazynu od przyjęcia towaru i jego lokalizacji na magazynie, przez odwzorowanie ruchów w ramach procesów handlowych i/lub produkcyjnych i wydań, aż po dostarczenie szczegółowych, aktualnych danych biznesowych dla osób zarządzających magazynem i logistyką. Aplikacja Magazyn WMS.net jest to oprogramowanie klasy WMS (Warehouse Management System), stanowi kompleksowe …

WMS MODUŁ WF-MAG, program do prowadzenia magazynu.

 • Programy Asseco Wapro to komplet aplikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspomagający zarządzanie takimi obszarami jak sprzedaż i magazyn, finanse i księgowość, kadry i płace, a także sprzedaż mobilna i relacje z klientami;
 • Oprogramowanie Asseco Wapro można wykorzystać w wielu branżach, zarówno handlowych jak i produkcyjnych;
 • Systemy Asseco Wapro dostępne są w liniach produktowych przeznaczonych dla różnej wielkości przedsiębiorstw;
 •  Oprogramowanie dla firm marki Asseco Wapro dostępne jest również w wersji Online na platformie Wapro Online i rozliczane w modelu usługowym (SaaS – Software as a Service);
 • Rozwiązanie do obsługi magazynów wysokiego składowania (WMS) oparte na programie Studio Magazyn WMS.net rozszerza funkcjonalność programów Asseco Wapro o szczegółową ewidencję w magazynie oraz rejestrację operacji magazynowych i logistycznych;
 • Znajduje zarówno zastosowanie w magazynach firm handlowych jak i produkcyjnych;
 • Integracja na poziomie bazy danych SQL Server pozwala na pracę OnLine;
 • Dokumenty rejestrowane w programach Asseco Wapro oraz kartoteki towarowe i kontrahentów są czytane na bieżąco przez program magazynowy WMS;
 •  Ponadto aplikacja Studio Magazyn WMS.net pozwala wykorzystać moduły na terminale radiowe ze skanerami kodów kreskowych, za pomocą których magazynierzy mogą szybko i łatwo rejestrować poszczególne operacje magazynowe;
 • Mobilne rozwiązania ponadto pozwalają na szybką kontrolę CO znajduje się na półce oraz Gdzie jest towar;
 • Kolejną cechą jest możliwość prowadzenia inwentaryzacji ciągłej w magazynie niezależnej od inwentaryzacji księgowej prowadzonej w Wf-Mag WAPRO;
 • Ewidencja w module WMS obejmuje rejestrację i ewidencję ilościową, natomiast wycenę magazynu realizuje nadal program WF-Mag WAPRO;
 • Nazwy: WF-mag, Wapro, Asseco są nazwami zastrzeżonymi przez Asseco Poland;
 • Programy Asseco Wapro to komplet aplikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, wspomagający zarządzanie takimi obszarami jak sprzedaż i magazyn, finanse i księgowość, kadry i płace, a także sprzedaż mobilna i relacje z klientami;

YMS program demo

Oferta oprogramowania do awizacji to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu awizacyjnego odpowiada Twoim potrzebom?