Co to jest WMS ?

WMS (Warehouse Management System) oznacza całość rozwiązań organizacyjnych i technicznych wykorzystywanych w pracy magazynu. Najczęściej określenie dotyczy oprogramowania i urządzeń IT.

Rozwiązania typu WMS służą koordynowaniu prac magazynowych. Są to wysoce wyspecjalizowane systemy usprawniające wszystkie procesy, które zachodzą w magazynach. Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla operatorów (usługodawców) logistycznych, obsługujących w swoich magazynach i terminalach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców.

WMS (Warehouse Management software) oznacza oprogramowanie zarządzające magazynem. Jest więc to zestaw narzędzie informatycznych używanych w kontroli, koordynacji i optymalizacji działań logistycznych w magazynie. Obejmuje on także procesy i operacje wykonywane w magazynie przez obsługę magazynu.

Chociaż analiza przepływów i określenie lokalizacji stosowanej w magazynie wpływa na ustawienie oraz parametry oprogramowania zarządzającego, to jednak istnieją funkcje podstawowe, takie jak zarządzanie przyjęciami, lokalizacją, kontrolą stanu magazynowego i wydań, które muszą być koniecznie wykonywane przez dowolny WMS.

WMS

WMS

Branża IT ma swoje udziały w transporcie i logistyce magazynowej. Jest to spowodowane dużą ilością danych, które znacznie łatwiej kontrolować mając je zgromadzone w bazie danych. W magazynach wysokiego składu używa się systemów zarządzania towarami (ang. WMS Warehouse Management System).

Systemy WMS są wykorzystywane w logistyce magazynowej do koordynowania prac wewnątrz magazynu.

System WMS jako oprogramowanie do zarządzania magazynem doskonale sprawdza się w centrach logistycznych. Towar w nich codziennie zmienia miejsce położenia. W jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, składowania, kompletacja oraz wysyłka. Dlatego skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie, przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie, bez obowiązku czasochłonnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych.

Przyjęcia magazynowe

Procesy przyjmowania towarów do magazynu. Ogólnie dzielmy na przyjęcia wewnętrzne i zewnętrzne. Służą one do wprowadzania ładunków pochodzących z różnych źródeł, takich jak zakupy, dostawy od producentów, przekazanie między magazynami, zwroty i reklamacje.

W ramach takiego procesu kontroluje się zgodność deklarowanej dostawy ilościowo jakościowej ze stanem faktycznym. Asortyment wprowadzony do magazynu staje się częścią zapasów. Dlatego może on być weryfikowany z ilościami rejestrowanym w nadrzędnym systemie ERP np. SAP.

Miejsce składowania

Miejsca przechowywania towarów stają się ważna informacją, w momencie gdy mamy w magazynie zgromadzone setki, tysiące różnorodnych produktów. Bez dobrej organizacji trudno jest zapanować nad dobrą i szybką obsługą magazynu. Tu pojawia się jeden z najważniejszych elementów rozwiązania WMS. System WMS zarządza zleceniami umieszczenia towaru w określonym miejscy przestrzeni magazynowej. Wybiera lub podpowiada optymalną lokalizację w zależności od rodzaju, właściwości, wymiarów towaru itp. Odbywa się to przy użyciu reguł i strategii zdefiniowanych podczas wdrożenia oprogramowania WMS.

Wydania z magazynu

Procesy wydania z magazynu służą do opracowania zleceń wysyłki. Operacje związane z wydaniem towaru i zmniejszeniem stanu magazynowego poprzez czynności kompletacji, wydanie pełnych nośników logistycznych (najczęściej palet), konsolidacja zamówień i wysyłka zamówień.

Integracja ERP z WMS

Zwykle system ERP wymaga dodatkowego modułu WMS. Systemy WMS umożliwiają obsługę wielu magazynów, np.:

  • magazyn surowców;
  • magazyn półproduktów;
  • magazyn wyrobów gotowych.

Wymiana danych pomiędzy systemem ERP a WMS odbywa się najczęściej w zakresie:

  • kartoteki towarowe;
  • kartoteki kontrahentów, miejsc dostaw;
  • zamówienia i zlecenia;
  • dokumenty magazynowe.

WMS SaaS

WMS w chmurze prywatnej

SoftwareStudio oferuje usługi chmury prywatnej. Dzięki nim, system WMS dostępny jest onLine. Oprogramowanie dostarczane jest w modelu WMS SaaS. Dzięki takiemu rozwiązaniu WMS w chmurze oprogramowanie będzie zawsze aktualne. Model oprogramowania jako usługi (SaaS) obejmuje regularne aktualizacje według harmonogramu bez dodatkowych kosztów utrzymania infrastruktury IT.

Aplikacja WMS oraz baza danych znajdują się w chmurze.

Oprogramowanie aktualizowane jest w podobny sposób jak aplikacje na telefonach komórkowych. Oznacza to, że klienci zawsze korzystają z najnowszej bazy kodu.

Software as a Service (w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa) – jeden z modeli chmury obliczeniowej, którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet.

Rozwiązanie WMS Saas oparte na chmurze prywatnej oferuje możliwość skalowania. Dlatego można w szybki sposób zmieniać parametry techniczne usługi. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma może dostosować się do zmiennych warunków rynkowych.