WMS co to znaczy?

warehouse indoor view

WMS co to znaczy?

Co to jest WMS ?

WMS (Warehouse Management System) oznacza całość rozwiązań organizacyjnych i technicznych wykorzystywanych w pracy magazynu. Najczęściej określenie dotyczy oprogramowania i urządzeń IT.

Rozwiązania typu WMS służą koordynowaniu prac magazynowych. Są to wysoce wyspecjalizowane systemy usprawniające wszystkie procesy, które zachodzą w magazynach. Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla operatorów (usługodawców) logistycznych, obsługujących w swoich magazynach i terminalach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców.

WMS (Warehouse Management software) oznacza oprogramowanie zarządzające magazynem. Jest więc to zestaw narzędzie informatycznych używanych w kontroli, koordynacji i optymalizacji działań logistycznych w magazynie. Obejmuje on także procesy i operacje wykonywane w magazynie przez obsługę magazynu.

Chociaż analiza przepływów i określenie lokalizacji stosowanej w magazynie wpływa na ustawienie oraz parametry oprogramowania zarządzającego, to jednak istnieją funkcje podstawowe, takie jak zarządzanie przyjęciami, lokalizacją, kontrolą stanu magazynowego i wydań, które muszą być koniecznie wykonywane przez dowolny WMS.

WMS

WMS

Branża IT ma swoje udziały w transporcie i logistyce magazynowej. Jest to spowodowane dużą ilością danych, które znacznie łatwiej kontrolować mając je zgromadzone w bazie danych. W magazynach wysokiego składu używa się systemów zarządzania towarami (ang. WMS Warehouse Management System).

Systemy WMS są wykorzystywane w logistyce magazynowej do koordynowania prac wewnątrz magazynu.

System WMS jako oprogramowanie do zarządzania magazynem doskonale sprawdza się w centrach logistycznych. Towar w nich codziennie zmienia miejsce położenia. W jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, składowania, kompletacja oraz wysyłka. Dlatego skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie, przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie, bez obowiązku czasochłonnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych.

Przyjęcia magazynowe

Procesy przyjmowania towarów do magazynu. Ogólnie dzielmy na przyjęcia wewnętrzne i zewnętrzne. Służą one do wprowadzania ładunków pochodzących z różnych źródeł, takich jak zakupy, dostawy od producentów, przekazanie między magazynami, zwroty i reklamacje.

W ramach takiego procesu kontroluje się zgodność deklarowanej dostawy ilościowo jakościowej ze stanem faktycznym. Asortyment wprowadzony do magazynu staje się częścią zapasów. Dlatego może on być weryfikowany z ilościami rejestrowanym w nadrzędnym systemie ERP np. SAP.

Miejsce składowania

Miejsca przechowywania towarów stają się ważna informacją, w momencie gdy mamy w magazynie zgromadzone setki, tysiące różnorodnych produktów. Bez dobrej organizacji trudno jest zapanować nad dobrą i szybką obsługą magazynu. Tu pojawia się jeden z najważniejszych elementów rozwiązania WMS. System WMS zarządza zleceniami umieszczenia towaru w określonym miejscy przestrzeni magazynowej. Wybiera lub podpowiada optymalną lokalizację w zależności od rodzaju, właściwości, wymiarów towaru itp. Odbywa się to przy użyciu reguł i strategii zdefiniowanych podczas wdrożenia oprogramowania WMS.

Wydania z magazynu

Procesy wydania z magazynu służą do opracowania zleceń wysyłki. Operacje związane z wydaniem towaru i zmniejszeniem stanu magazynowego poprzez czynności kompletacji, wydanie pełnych nośników logistycznych (najczęściej palet), konsolidacja zamówień i wysyłka zamówień.

Integracja ERP z WMS

Zwykle system ERP wymaga dodatkowego modułu WMS. Systemy WMS umożliwiają obsługę wielu magazynów, np.:

  • magazyn surowców;
  • magazyn półproduktów;
  • magazyn wyrobów gotowych.

Wymiana danych pomiędzy systemem ERP a WMS odbywa się najczęściej w zakresie:

  • kartoteki towarowe;
  • kartoteki kontrahentów, miejsc dostaw;
  • zamówienia i zlecenia;
  • dokumenty magazynowe.

WMS SaaS

WMS w chmurze prywatnej

SoftwareStudio oferuje usługi chmury prywatnej. Dzięki nim, system WMS dostępny jest onLine. Oprogramowanie dostarczane jest w modelu WMS SaaS. Dzięki takiemu rozwiązaniu WMS w chmurze oprogramowanie będzie zawsze aktualne. Model oprogramowania jako usługi (SaaS) obejmuje regularne aktualizacje według harmonogramu bez dodatkowych kosztów utrzymania infrastruktury IT.

Aplikacja WMS oraz baza danych znajdują się w chmurze.

Oprogramowanie aktualizowane jest w podobny sposób jak aplikacje na telefonach komórkowych. Oznacza to, że klienci zawsze korzystają z najnowszej bazy kodu.

Software as a Service (w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa) – jeden z modeli chmury obliczeniowej, którym aplikacja jest przechowywana i wykonywana na komputerach dostawcy usługi i jest udostępniana użytkownikom przez Internet.

Rozwiązanie WMS Saas oparte na chmurze prywatnej oferuje możliwość skalowania. Dlatego można w szybki sposób zmieniać parametry techniczne usługi. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma może dostosować się do zmiennych warunków rynkowych.

YMS program demo

Oferta oprogramowania do awizacji to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu awizacyjnego odpowiada Twoim potrzebom?