TYPY LICZB O ZMIENNEJ PRECYZJI – Dane są przybliżonymi liczbami zmiennoprzecinkowymi o dokładności takiej, jaka może w danej chwili być obsłużona przez mechanizmy obliczeniowe.

float Liczba zmiennoprzecinkowa z zakresu od -1,79E+308 do 1,79E+308.

real Liczba zmiennoprzecinkowa z zakresu od–2.40E + 38 do 2.40E + 38.Typy danych


program magazynowy

Typ danych kolumny kontroluje typ informacji jaka może być przechowywana w kolumnie. Należy zdefiniować typ danych przez wpisanie za nazwą kolumny słowa kluczowego, może ono wymagać parametrów. Po zdefiniowaniu typ danych kolumny tabeli jest stałą właściwością i nie powinno być zmieniany. Można również wykorzystać typy danych do definicji innych struktur przechowujących dane, takich jak parametry i lokalne zmienne.