Stan magazynu na dowolny dzień

iCal

Stan magazynu na dowolny dzień

Czy jest możliwość wyświetlanie lub drukowania stanów magazynowych na wybrany dzień w programie magazynowym?  Wiele programów przechowuje statycznie informacje o stanie magazynowym jaki aktualnie wynika z zapisów (dokumentów magazynowych). Rozwiązania oparte o bazy SQL zwykle jednak pozwalają dość łatwo wyciągnąć informację o stanie magazynowym na dowolnie wybrany dzień. Wynika to fakty, że albo producent oprogramowania udostępnia odpowiednie funkcje zainstalowane w bazie SQL , albo można dokonać takich obliczeń odejmując od bieżącego stanu magazynowego sumy ilości obrotów z dni w okresie miedzy datą dzisiejszą a oczekiwaną.

Magazyn WMS
program magazynowy

Przeglądając możliwości dostępnych na rynku systemów prowadzących ewidencję magazynową znalazłem kilka rozwiązań jakie oferują producenci oprogramowania. Większość jednak oparta jest na wszelkiego rodzaju raportach analizujących dane i prezentujące wyniki na ekranie lub w postaci wydruków. Z punktu widzenia księgowego jest to zwykle wystarczające, a użytkownicy są tym bardziej zadowoleni gdy otrzymane wyniki mogą eksportować (zapisać) do arkusza excela w celu dalszej analizy.

Spora część tanich rozwiązań (a chyba znakomita większość systemów DOSowych) nie posiada takiej funkcjonalności, poza podawaniem stanów magazynowych na koniec konkretnych okresów rozliczeniowych np. księgowego rozliczenia wartości magazynu na koniec miesiąca. Ponieważ życie jest jakie jest, takie obliczenia i stany są zwykle dostępne z pewnym opóźnieniem, a nie rzadko obarczone błędami wynikającymi ze sposobu ewidencji dokumentów wpływających na stan magazynu np. faktury korekty.

Zupełnie inne podejście w tym zakresie prezentuje rozwiązanie SoftwareStudio, program Magazyn WMS.net działając na bazie Microsoft SQL Server pozwala na preznetację stanów magazynowych ad Hoc na dowolny dzień na bieżąco w postaci przeglądania tabel z kartotekami oraz za pomocą raportu stanu magazynowego.

Stan Magazynowy na wybrany dzień

Transakcja menu kartotek magazynowych udostępnia opcje wyboru przeglądania kartotek z informacją o stanie na dowolnie wybrany dzień. Transakcja działa oczywiście zarówno w wersji przeglądarkowej jak i windows (framework). Dostępne są dwie wersje przeglądania stanów:

  • widok ogólny
  • widok szczegółowy
Stany na dzień są realizowane za pomocą tej samej funkcji SQL co zwykłe stany, wówczas podawana jako parametr jest data bieżąca systemu operacyjnego.

Stan magazynu na dzień – widok ogólny

Prezentuje poszczególne kartoteki i podaje sumaryczne stanu ilościowe dla każdej kartoteki, w nagłówku tabeli wyświetla jest informacja na jaki dzień są wyświetlane stany magazynowe.

 

Stan magazynu na dzień – widok szczegółowy

Prezentuje poszczególne kartoteki magazynowe z dokładnością do numerów seryjnej poszczególnej kartoteki, czyli jeżeli dany produkt (np. KLUCZ NASADOWY) znajduje się w magazynie w ilości 2400 sztuk, ale oznaczony jest 3 różnymi numerami partii to w zestawieniu będzie występował w 3 wierszach w rozbiciu na poszczególne numery partii.

 

Raport stany magazynowe na dzień

Standardowo program Magazyn WMS.net udostępnia raporty w sekcji „STANY MAGAZYNOWE”, w ramach której zainstalowane są raporty pozwalające przeglądać stan magazynu ilościowo lub wartościowo, wg podstawowych jednostek lub przeliczanych np. na metry kwadratowe (m2) czy kilogramy. Raporty stanów magazynowych są dostępne zarówno dla wersji uruchamianych przez przeglądarkę internetową jak i aplikacje windows (framework).

Okno raportu pozwala za pomocą kalendarza w nagłówku określić dowolny dzień stanów magazynowych, domyślnie ustawiany jest stan na dany moment (dzień). Otrzymany raport wyświetlany jest w postaci podglądu na ekranie, za pomocą standardowych funkcji eksportu można zapisać wynik raportu w formacie:

  • XLS – excel
  • PDF – acrobat
  • DOC – word

 

 

Raport można zmodyfikować i dostosować do własnych potrzeb, przykładowo za pomocą Report Builder możemy w raporcie dodać kolumnę przeliczającą stan magazynu (kartotek magazynowych) dla poszczególnych numerów partii na metry kwadratowe (m2).

 

Podsumujmy temat Stan magazynu na dowolny dzień

System WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.
system magazynowy WMS
miejsca składowania w magazynie

Oprogramowanie WMS

Dobry system WMS wykorzystuje komputery stacjonarne i mobilne, tablety oraz kolektory danych. Ponadto zapewnia dostęp przez stronę www klientom magazynu, firmom transportowym. Cechy nowoczesnego systemu WMS dla wymagających firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych.
aplikacja WMS
WMS online

Aplikacja WMS

Możliwość korzystania z oprogramowania na dowolnym popularnym urządzeniu z systemem Windows, Android, Apple OS. Nie masz ograniczeń systemowych. Gotowość systemu WMS do bezprzerwowego działania. System musi być dostępny w sieci lokalnej jednego magazynu, ale i dla całej korporacji.
WMS Android

WMS Android

Ogromne magazyny i centra dystrybucyjne od wielu lat wykorzystują profesjonalne systemy WMS (Warehouse Management Systems). Używaj WMS, aby efektywnie zarządzać codziennymi zadaniami. Nowoczesna technologia wsparta kodami kreskowymi, terminalami radiowymi lub systemem Voice Picking (polecenia głosowe) pozwala na pełną kontrolę pracy i przepływu towarów w magazynie. Dostawca systemu WMS zapewnia serwis na najwyższym możliwym poziomie SLA 24/7/365. Magazyn pracuje spokojnie całą dobę, w każdy dzień tygodnia.

WMS program demo

Oferta oprogramowania do magazynu WMS to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Kolektor Android WMS
wms.net.pl

Kolektor Android WMS

Wykorzystanie komputerów mobilnych wyposażonych w system operacyjny Android daje producentom oprogramowania oraz klientom więcej możliwości. Oprogramowanie magazynowe WMS od SoftwareStudio charakteryzuje się otwartością na zmiany umożliwiając tym samym indywidualne dostosowanie

System zarządzania magazynem WMS
wms.net.pl

System zarządzania magazynem WMS

SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS System zarządzania magazynem WMS można wdrożyć zarówno lokalnie w pojedyńczym magazynie, jak i centralnie w chmurze prywatnej do obsługi wielu magazynów w różnych lokalizacjach – struktura

WMS
wms.net.pl

Warehouse Management System

Program Warehouse Management System  wspiera zarządzanie funkcjonowaniem magazynu od przyjęcia towaru i jego lokalizacji na magazynie, przez odwzorowanie ruchów w ramach procesów handlowych i/lub produkcyjnych i wydań, aż po dostarczenie szczegółowych, aktualnych

wms.net.pl

Serwer raportów usługi Power BI w magazynie

Serwer raportów usługi Power BI to lokalny serwer raportów z portalem sieci Web, w którym są wyświetlane raporty i zarządzanie nimi. Obejmuje ona narzędzia do tworzenia raportów Power BI, raportów

wms.net.pl

Profesjonalne usługi informatyczne poznań

SoftwareStudio Sp. z o.o. jest producentem oprogramowania oraz dostawcą rozwiązań w chmurze prywatnej działającej na platformie VMware oferujemy profesjonalne usługi informatyczne Poznań. IT outsourcing jest skutecznym sposobem, by zwiększyć konkurencyjność

WMS
wms.net.pl

System do zarządzania magazynem

Podczas przeładunku towarów materiały są przemieszczane pomiędzy skrzynią pojazdu dostawczego a polem odstawczym znajdującym się w magazynie przyjęć. Podczas przyjęć magazynowych i wydań materiały pozostają na polach odstawczych jak najkrótszy