Przeglądanie stanów magazynowych

Przeglądanie stanów magazynowych

W programie Studio Magazyn WMS.net została udostępniona nowa wersja transakcji umożliwiająca przeglądanie stanów magazynowych wg różnych  kryteriów z rozbiciem na miejsca składowania towaru. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik korzystający z programu magazynowego może w łatwy i intuicyjny sposób dokonać sposobu – warunków – prezentacji danych.

Magazyn WMS
program magazynowy

Wcześniejsze wersje pozwalały na wizualizację magazynu wg stref bez opcji dodatkowego filtrowania wg właścicieli towaru. Zaktulizowana wersja programu pozwala prezentować zajętość i pokazuje miejsca składowania tylko dla wybranego dostawcy.

Po wywołaniu transakcji na pulpicie pojawią się sekcje możliwych kryteriów przeglądania stanów magazynowych.

Wszystkie tabela

Po wywołaniu menu pojawi się zestawienie wszystkich towarów, których stan końcowy jest różny od 0, z rozbiciem na miejsca składowania towaru. Polecenie SZCZEGÓŁY wyświetla historię obrotów magazynowych wraz z przypisanym numerem nośnika oraz numerem partii.

Stany magazynowe klienta

Lista klientów pojawiających się na liście budowana jest dynamicznie i uzależniona jest od  ilości aktywnych dostawców dopisanych w
systemie. Po wyborze jednego z klientów wyświetlone zostanie zestawienie towarów skojarzonych z wybranym dostawcą, w rozbiciu na lokalizacje, których stan magazynowy jest większy od 0.

Polecenie SZCZEGÓŁY wyświetla historię obrotów magazynowych wraz z przypisanym numerem nośnika oraz numerem partii.

Stany magazynowe w oddziałach

Opcja stany magazynowe w oddziałach pozwala na wyświetlenie informacji o stanach magazynowych w poszczególnych oddziałach, z rozbiciem na miejsca składowania towaru. Lista oddziałów budowana jest dynamicznie i uzależniona jest od aktywnych oddziałów dopisanych w systemie.

Po kliknięciu na nazwę wybranego oddziału pojawi się zestawienie towarów wraz z miejscami składowania, na których stan końcowy jest większy od 0.

Polecenie SZCZEGÓŁY wyświetla historię obrotów magazynowych wraz z przypisanym numerem nośnika oraz numerem partii.

Stany towarów wg magazynów

Opcja stany towarów wg magazynów pozwala na wyświetlenie informacji o stanach magazynowych w poszczególnych magazynach z rozbiciem na miejsca składowania towaru. Lista magazynów budowana jest dynamicznie i uzależniona jest od aktywnych magazynów dopisanych w systemie. Po kliknięciu na nazwę wybranego magazynu pojawi się zestawienie towarów wraz z miejscami składowania, na których stan końcowy jest większy od 0.

Polecenie SZCZEGÓŁY wyświetla historię obrotów magazynowych wraz z przypisanym numerem nośnika oraz numerem partii.

Zainteresowanych rozwiązaniem zapraszamy do demo programu magazynowego:

http://magazyn.demo.softwarestudio.com.pl/

 

 

 

 

 Objętość towaru w magazynie

Obliczenie objętości realizowane jest na podstawie stanu magazynowego kartoteki w danej lokacji magazynowej oraz przeliczenie jednostkowej objętości towaru. Definiowanie jednostkowej objętości definiuje się w cm podając wymiary jednostkowego opakowania jako: szerokość, długość i wysokość.

YMS program demo

Oferta oprogramowania do awizacji to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu awizacyjnego odpowiada Twoim potrzebom?