PROGRAM SQL – REKLAMACJE – Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet za pomocą aplikacji Reklamacje. Program SQL wspiera dział marketingu i handlowy.

Microsoft SQL Server to funkcjonalny silnik bazy danych, umożliwiający obsługę wysokowydajnych aplikacji internetowych. Stwórz aplikacje internetowe i powiąż je z bazą danych. Microsoft stworzył wiele wersji SQL Server 2008 przeznaczonych dla różnych rodzajów projektów internetowych i scenariuszy zastosowań. SQL Server Express to idealny wybór dla wielu programistów. Jest darmowy i oferuje ten sam silnik bazy danych, co wersje bardziej zaawansowane.

SQL Server Management Studio (SSMS) to zintegrowane środowisko, które umożliwia dostęp do wszystkich składników SQL Server, pozwala na ich konfigurację, zarządzanie i administrowanie.

Programy SQL SoftwareStudio

  • Studio Magazyn WMS.net
  • Studio CMMS.net
  • Magazyn z narzędziami
  • Studio Reklamacje.net
  • Studio CRM.net
  • Sklep Internetowy ASP.net