Moduł Wieloodziałowość

moduły WMS

Moduł Wieloodziałowość

WMS moduł Wieloodziałowość

Studio Magazyn WMS.net pozwala na pracę w systemie w wielu oddziałach.

Na podstawie oddziału przypisanego do użytkownika dane w programie są odpowiednio filtrowane, tak by ograniczyć użytkownikowi dostęp tylko do wybranych informacji. Jednocześnie istnieje możliwość zdefiniowania użytkownika mającego dostęp do wszystkich kartotek oraz dokumentów.

Oddziały

By rozpocząć pracę wielooddziałową w systemie Studio Magazyn WMS.net należy w pierwszym kroku skonfigurować skorowidz oddziałów.

Kolejnym krokiem jest przypisanie odpowiedniego oddziału do użytkownika systemu

Użytkownicy

Po zalogowaniu do systemu użytkownikowi będą wyświetlane tylko i wyłącznie kartoteki i dokumenty skojarzone z przypisanym oddziałem

AsortymentOddział

Jeżeli przy użytkowniku pole ODDZIAŁ zostawimy puste wówczas po zalogowaniu do systemu użytkownik będzie widział wszystkie kartoteki oraz dokumenty.

Kartoteki towarowe są przypisywane do oddziału już podczas dopisywania nowej kartoteki do systemu, natomiast kartoteki miejsc składowania (lokalizacji) należy przypisać do oddziału w trybie modyfikacji tabelarycznej – kliknięcie na pole uruchamia jego edycję

Lokalizacja

W polu ODDZIAŁ należy wpisać kod oddziału.

Użytkownik z przypisanym oddziałem po zalogowaniu do systemu ma dostęp tylko i wyłącznie do miejsc składowania skojarzonych z oddziałem zarówno podczas przeglądania kartotek lokalizacji

LokalizacjeOddział

jaki i podczas dopisywania w systemie nowych dokumentów

PZBInsert

Funkcje systemu WMS

Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemów WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki.

W systemie WMS Operator może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe lub w momencie przyjmowania towaru do magazynu przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.

YMS program demo

Oferta oprogramowania do awizacji to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu awizacyjnego odpowiada Twoim potrzebom?