Ważenie palet

fork3

Ważenie palet

fork3System magazynowy Studio Magazyn WMS.net wspiera kontrolę i weryfikację pracy magazynu poprzez wykorzystanie elektronicznych wag podłączanych do programu. Systemu wagowe spięte z programem pozwalają na ewidencję rzeczywistych pomiarów ważenia palet (lub innych nośników logistycznych np. paczek) wraz z kontrolą i weryfikacją zgodności rzeczywistej wagi wydawanego towaru z wagą teoretyczną wynikającą z przeliczenia ciężaru jednostkowego brutto pomnożonego przez ilości znajdujące się na dokumencie wydania. Moduł programu pozwala na odczyt wagi porównanie otrzymanego wyniku ważenia z wielkością obliczoną przez program. Wartość odczytu uwzględnia zdefiniowany dla danej wagi parametr odchylenia (tolerancji) z jaką dane ważenie ma zostać zaakceptowane.

Natomiast w bazie następuje zapis dotyczący zarówno wagi odczytanej jak i obliczonej w momencie ważenia. Każdorazowe ważenie jest rejestrowanie w systemie, kolumna status określa czy dany odczyt został przez program zaakceptowany (zgodny) czy też był niezgodny.

Status

0 oznacza wagę odczytaną mniejszą od wagi wyliczonej;
1 oznacza wagę odczytaną zgodną z wagą obliczoną;
2 oznacza wagę odczytaną przekraczającą wagę obliczoną;
X – oznacza brak możliwości obliczenia wagi, np. nie został zdefiniowany ciężar jednostkowy brutto artykułu.

Kontrola pomiaru wagi

Jeżeli pomiar wagi nie jest zgodny z wyliczeniem uwzględniając w tym odchylenie to na ekranie terminala zostanie wyświetlona waga w kolorze czerwonym, w przypadku pomiaru zgodnego waga jest wyświetlana w kolorze zielonym.

Moduł terminalowy waga współpracuje z wagą elektroniczną oraz drukarką etykiet. Do uruchomienia aplikacji służy skrót „Waga”. Po uruchomieniu aplikacji otworzy się okno umożliwiające przejście do dalszych opcji programu.

waga terminal menu

Ważenie palety

W celu rozpoczęcia procesu wczytania ważonych pozycji należy w otwartym oknie aplikacji wcisnąć przycisk F1 – Ważenie, lub wcisnąć na klawiaturze klawisz F1, który uruchomi rejestr ważenia. Po ustawieniu kursora w polu „Kod kreskowy 1” można rozpocząć skanowanie kodów kreskowych umieszczonych na etykietach paletowych, pamiętając o odpowiedniej kolejności skanowania etykiety logistycznej z kodami SSCC. Zeskanowanie kodów w niewłaściwej kolejności, lub kodu niewłaściwego (nie występującego w bazie), skutkuje jego odrzuceniem i wygenerowaniem komunikatu błędu. Prawidłowy odczyt kodu kreskowego
1 oraz 2 powoduje identyfikację towaru wraz pozostałymi parametrami zawartymi w poszczególnych kodach, oraz zapis sekwencji w buforze programu.

program wazenie palet

 

 

 

program wazenie palety

 

 

Uruchomienie funkcji sprawdzenia wagi towaru następuje poprzez kliknięcie na przycisk „Ważenie”, która po otrzymaniu rzeczywistej wagi brutto dokonuje obliczeń rzeczywistej wagi netto oraz porównuje wynik z wagą teoretyczną netto. Jeżeli wynik mieści się w granicy tolerancji wyświetlony zostaje komunikat „Waga OK”, w przeciwnym razie „Waga błędna”.

W przypadku palet niejednorodnych – na których znajduje się więcej niż jeden artykuł – istniej możliwość kolejnego skanowania kilku etykiet paletowych i dokonania porównania wagi zbiorczej dla całej palety. Analiza wagi palety następuje po uruchomieniu funkcji „Ważenie”.  Przegląd wczytanych do bufora pozycji jest możliwy po kliknięciu na zakładkę „Pozycje”. Jeżeli proces ważenia zostanie zaakceptowany, kliknięcie  na przycisk DRUKUJ powoduje wydruk etykiety ważenia oraz zapis danych ważenia w bazie. Przykład etykiety ważenia poniżej.

etykieta wazenia palety

YMS demo

Oferta oprogramowania awizacyjnego to nie tylko opis na stronie www.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu do awizacji odpowiada Twoim potrzebom?