Lokalizacje w magazynie

target

Lokalizacje w magazynie

Oznaczenie miejsca składowania w magazynie (lokacje magazynowe) może mieć format AA-BB-C-D, gdzie: AA – regał, BB – gniazdo, C – wysokość (poziom), D – paleta (gniazdo paletowe). Parametry miejsca adresowego podzielone zostały na kategorie: regał, gniazdo, wysokość, gniazdo paletowe, status lokalizacji i inne.

Magazyn WMS
program magazynowy

Regał, gniazdo, poziom i gniazdo paletowe to informacje, które są obowiązkowe przy dopisaniu miejsc adresowych. Program blokuje dopisanie miejsc składowania bez wybranych pól obowiązkowych. Przy próbie dopisania nieprawidłowego miejsca adresowego wyświetlane są komunikaty „proszę zaznaczyć” obok pól wymaganych.

Prosta ewidencja magazynowa ogranicza się do informacji ile mamy danego asortymentu. Budowane są coraz większe magazynu, w których przechowywane są coraz większe zapasy, w takiej sytuacji potrzeba ewidencyjna się zmienia, gdyż informacja o ogólnym stanie magazynowym staje się niewystarczająca. W magazynach o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się zwykle strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im miejsca składowania – lokalizacje magazynowe.

miejsca-magazyn-dostawca-program-menuPrzeglądanie miejsc składowania w magazynie może odbywać się w określonych strefach składowania pokazując zajętość magazynu lub dla wybranego kontrahenta (dostawcy – właściciela towaru w magazynie logistycznym). Po wybraniu kontrahenta tworzona wizualizacja zajętości magazynu – struktura – obejmuje prezentację wyłącznie zajętości tych miejsc w których znajduje się towar wybranego kontrahenta.

miejsca-skladowania-w-magazynie-dostawca-program

 

Takie rozwiązanie ułatwia określnie w jakim miejscu magazynu składowane są towary danego klienta, co szczególnie przydatne jest przy przygotowaniu inwentury – spisu z natury per kontrahent.

Funkcja prezentacji działa w sposób standardowy, czyli można z tego poziomu nie tylko oglądać mapę magazynu, ale także sprawdzać szczegóły składowania, wystarczy dwukrotnie kliknąć na miejscu składowania lub po zaznaczeniu kliknąć klawisz ENTER, aby wyświetlić okienko szczegółów składowania w wybranej lokalizacji magazynowej.

Poznaj też opis programu Miejsca Składowania w magazynie wysokiego składowania.

 

Zdjęcia dla: LOKALIZACJE W MAGAZYNIE

YMS program demo

Oferta oprogramowania do awizacji to nie tylko opis na stronie internetowej.
Jeżeli prezentacja multimedialna nie wystarcza to przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu awizacyjnego odpowiada Twoim potrzebom?