Tag: O programie

raport stan magazynu na dzien www podglad

Moduł internetowy dla kontrahentów

MODUŁ INTERNETOWY DLA KONTRAHENTÓW – Moduł internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych przez internet. nowoczesny program magazynowy internet www przeglądarka internetowa ENOVA

kartoteki kontrahentów

Kontrahenci i pracownicy

KONTRAHENCI I PRACOWNICY Przeznaczona jest do ewidencji danych o firmach i osobach które są powiązane z dokumentami rejestrowanymi przez program magazynowy.

kartoteka magazynowa outlook

Kartoteki magazynowe

KARTOTEKI MAGAZYNOWE – Ewidencja stanów magazynowych, dokumentów obrotu magazynowego oraz wypożyczeń opiera się o zdefiniowane kartoteki magazynowe. kartoteki magazynowe

order picking

Automatyczna identyfikacja

AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA – Nowoczesne techniki przepływu informacji opierają się na wprowadzaniu i wykorzystaniu systemów automatyczne identyfikacji za pomocą różnych rozwiązań technologicznych np. kodów kreskowych jako nośników informacji system wypożyczania narzędzi z magazynu narzędziowni

Skorowidze

SKOROWIDZE – Lista skorowidzów definiowanych w programie Narzędziownia skorowidze w programie narzędziowni

magazyn narzędzi

Magazyn Narzędzi

MAGAZYN NARZĘDZI – Kartoteka narzędzi pozwala definiować kartoteki wykorzystywane w całym programie, w dokumentach wypożyczeń narzędzi (moduł narzędziownia wypożyczalnia narzędzi) oraz w dokumenatch przychodu i rozchodu narzędzi (moduł zakupów, likwidacji) program magazyn kartoteki narzędzi

order picking

Picking List

PICKING LIST – Przygotowany dokument zawiera szczegółową listę pozycji z dokładnością do miejsca składowania, numerów partii lub nośnika. Wydruk dokumentu listy pakowej (picking list) pzowala magazynierowi na zebranie towaru wg określonej ścieżki. order picking, listaContinue reading

magazyn narzędzi

Narzędzia w badaniach

NARZĘDZIA W BADANIACH – Rejestr Wydań narzędzi do badań jest analogiczny do rejestru Wydań narzędzi w menu Ewidencja Przyjęć i Wydań, różni się tylko tym, że zamiast pracownika wybieramy kontrahenta u którego przeprowadzane są przeglądyContinue reading