Microsoft Windows Server 2012

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 – Dzięki nowym rozwiązaniom Windows Server 2012 możliwa jest automatyzacja wielu zadań administratora (z Windows PowerShell 3.0) oraz ich uproszczenie (z Server Manager). W Windows Server 2012 (najnowszym serwerowym systemie Operacyjnym Microsoft) pojawia się bardzo dużo zmian i ulepszeń. Zestaw informacji o nowościach – w których opisuane są zmiany w zakresie zarządzania Państwa infrastrukturą serwerową za pomocą narzędzi wbudowanych w Windows Server 2012.
System Windows 2012 Server zawiera funkcje umożliwiające zarządzanie wieloma serwerami i łączącymi się z nimi urządzeniami — czy to fizycznymi, czy wirtualnymi, działającymi lokalnie lub zdalnie.

formW Windows Server 2012 (najnowszym serwerowym systemie Operacyjnym Microsoft) pojawia się bardzo dużo zmian i ulepszeń. Zestaw informacji o nowościach – zmiany w zakresie zarządzania Państwa infrastrukturą serwerową za pomocą narzędzi wbudowanych w Windows Server 2012.

System zawiera funkcje umożliwiające zarządzanie wieloma serwerami i łączącymi się z nimi urządzeniami — czy to fizycznymi, czy wirtualnymi, działającymi lokalnie lub zdalnie. źródło: microsoft.com

 

Server Manager

Informatycy mogą wdrażać serwery i wirtualne dyski twarde w trybie offline z poziomu swoich komputerów (w tym Windows 8!) bez konieczności uzyskiwania fizycznego dostępu do systemu lub nawiązywania z każdym serwerem połączenia RDP. Administratorzy mogą zarządzać grupami serwerów zbiorczo za pomocą jednej, zintegrowanej konsoli, co pozwala im szybciej i sprawniej reagować na problemy, których znaczenie jest zasadnicze dla działalności biznesowej. Rozszerzone możliwości Menedżera serwera (Server Manager) w systemie Windows Server 2012 ułatwiają wykonywanie zadań wieloserwerowych, takich jak zdalne wdrażanie ról i funkcji na serwerach fizycznych i wirtualnych, a także tworzenie niestandardowych grup serwerów.

Skalowalność

System Windows Server 2012 dostarcza
środowisko, usługi i narzędzia zwiększające skalowalność
i elastyczność aplikacji uruchamianych w środowisku
współdzielonym przez wielu klientów (multitenant). Platforma
poprawia także gęstość i efektywność witryn internetowych,
jednocześnie umożliwiając dostawcom usług lepsze tworzenie
i dostarczanie środowisk hostingowych oraz zarządzanie nimi.

Elastyczność

System Windows Server 2012 umożliwia
uruchamianie klasycznych lub hybrydowych aplikacji
korzystających z własnego centrum danych i chmury. Można
tworzyć aplikacje korzystające z rozproszonych i tymczasowo
odłączonych elementów.

Otwartość

System Windows Server 2012 umożliwia
uruchamianie aplikacji o kluczowym znaczeniu dla
przedsiębiorstwa, a jego możliwości obsługi poszerzono
o otwarte standardy, obsługę aplikacje „open source” i różne
języki programowania.

Server i Cloud Platform

System Windows Server® używany jest w największych centrach danych na świecie, ułatwia działalność małym firmom i przynosi korzyści organizacjom wszystkich rozmiarów. Stworzony na podstawie wielu lat doświadczeń system redefiniuje swoją kategorię, zapewniając setki nowych funkcji i udoskonaleń związanych z wirtualizacją, pracą w sieci, pamięcią masową, obsługą ze strony użytkowników, przetwarzaniem danych w chmurze, automatyzacją i innymi obszarami. Mówiąc krótko, Windows Server 2012 pomaga przekształcić działalność IT tak, by zmniejszyć koszty i zapewnić zupełnie nowy poziom wartości biznesowej.

Optymalizacja zasobów

System Windows Server 2012 pomaga specjalistom IT
w optymalizowaniu zasobów IT pod kątem chmury i jednoczesnym
szybszym oraz skuteczniejszym zaspokajaniu potrzeb biznesowych,
dostarczając wysoce dostępną i łatwą w zarządzaniu wieloserwerową
platformę oferującą następujące korzyści:
Stała dostępność. Nowe i ulepszone funkcje oferują efektywną
kosztowo infrastrukturę IT o niemal nieprzerwanym działaniu.
Serwery zaprojektowano tak, aby nie przerywały dostarczania
usług użytkownikom podczas awarii.
Efektywność zarządzania. System Windows Server 2012
pomaga działowi IT automatyzować jeszcze większą liczbę
czynności związanych z zarządzaniem i upraszcza wdrażanie
rozwiązań wirtualizacji dla dużych środowisk, co jest krokiem
na drodze do pełnej automatyzacji zdalnego zarządzania.
Opłacalność. System Windows Server 2012 umożliwia – przy
użyciu powszechnie dostępnych pamięci masowych, serwerów
i sieci – tworzenie zaawansowanych rozwiązań, wymagających
poprzednio sprzętu wysokiej klasy. Zapewnia ponadto wysoką
energooszczędność, dzięki czemu nie powoduje wzrostu kosztów
pomieszczeń i utrzymania środowiska.

Windows PowerShell 3.0

Powłoka Windows PowerShell 3.0 zapewnia kompleksową platformę wspomagającą zarządzanie rolami serwerowymi i automatyzowanie zadań zarządzania. Sprawia, że sesje połączeń z serwerami zdalnymi są odporne na różne rodzaje zakłóceń.

Ponadto nauka obsługi programu Windows PowerShell jest teraz łatwiejsza niż dotychczas za sprawą udoskonalonego wykrywania poleceń cmdlet i uproszczonej, spójnej składni we wszystkich poleceniach cmdlet.

Dodatkowo możliwa jest również zdalna administracja tylko za pomocą przeglądarki internetowej, dzięki opcji PowerShell Web Access.