Wszystkie Operacje i zdarzenia rejestrowane w systemie CMMS powiązane są z kartotekami maszyn i urządzeń oznaczanymi w programie jako OBIEKTY. Kartoteki obiektów (maszyn i urządzeń) podzielone mogą być w programie w dowolny sposób, domyślna konfiguracja proponuje podział na OBIEKTY – maszyny, urządzenia, linie technologiczne, pojazdy ZESPOŁY – w ramach obiekty zdefiniowane części maszyn, urządzeń, linii technologicznych, CZĘŚCI – definiowanie części wchodzących w skład maszyn i urządzeń oraz kartoteki części zamiennych, jeżeli prowadzimy gospodarkę magazynową.

System CMMS

 

 

System Utrzymania Ruchu