Maszyna bądź urządzenie może ulec awarii, informacje o takim zdarzeniu odnotowywane są w zakładce AWARIE. Użytkownik ma do dyspozycji dane:

  • data awarii (dzień, godzina, minuta)
  • przyczyna awarii
  • działania korygujące
  • opis zdarzenia

Wprowadzenie tych informacji skutkuje oznaczenie kartoteki kolorem czerwonym z informacją, że dane urządzenie uległo awarii i wymaga naprawy. Do czasu zakończenia usuwania awarii wyświetlany jest ten komunikat. Po Usunięciu awarii należy wpisać:

  • datę usunięcia awarii
  • informację KTO wykonał naprawę
  • wpisać numer dokumentu naprawy jeżeli z daną usługą powiązana jest faktura kosztowa lub dokument wewnętrzny

program demo cmms zgłoszenie awarii