Szablony raportów RDL

SZABLONY RAPORTÓW RDL – Projektowanie szbalonów raportów i wydruków odbywa się poprzez zapis w pliku w formacie RDL (schemat XML) a gotowe pliki instaluje się na serwerze raportów. należy jednak pamiętać, że opublikowane raporty na serwerze raportów nie ulegają migracji wprzypadku zmiany trybu pracy serwera z natywnego na zintegrowany. W związku z tym SoftwareStudio zaleca przechowywać kopie definicji raportów w oryginalnym formacie plików RDL w bezpiecznym folderze dysku NTFS, tak aby można było ponownie je opublikować.


Report Builder


SQL reporting services

Praca z REPORT BUILDER rozpoczyna się od wybrania modelu raportu oraz układu danych w raporcie. Następnie następuje analzia modelu raportu, wybór pól z bazy danych, które mają zostać umieszczone w raporcie. W trakcie porjektowania raportu w dowolnym momencie można wyświetlić jego podgląd w celu weryfikacji poprawności projektu.

Stworzenie szabonu raport za pomocą narzędzia Microsoft Report Builder 3.0

szablon report builder

Opublikowany i udostępniony na serwerze SQL raport można wybrać z menu programu STUDIO RAPORTY.net
Menu budowane jest dynamicznie na podstawie raportów SQL server

Efektem działania jest wynik raportu wyświetlany na ekranie przez przeglądarkę internetową. Gotowy dokument można drukować, eksprotować do popularnych formatów plików PDF, DOC, XLS.

Raport może posiadać parametry które pozwalają użytkownikowi wskazać wstępne informacje filtrujące dane np. przedział czasowy, typ dokumentów itp.

raport report builder