Report Builder trendy

REPORT BUILDER TRENDY –


Report Builder


SQL reporting services

Praca z REPORT BUILDER rozpoczyna się od wybrania modelu raportu oraz układu danych w raporcie. Następnie następuje analzia modelu raportu, wybór pól z bazy danych, które mają zostać umieszczone w raporcie. W trakcie porjektowania raportu w dowolnym momencie można wyświetlić jego podgląd w celu weryfikacji poprawności projektu.

Stworzenie szabonu raport za pomocą narzędzia Microsoft Report Builder 3.0

szablon report builder

Opublikowany i udostępniony na serwerze SQL raport można wybrać z menu programu STUDIO RAPORTY.net
Menu budowane jest dynamicznie na podstawie raportów SQL server

Efektem działania jest wynik raportu wyświetlany na ekranie przez przeglądarkę internetową. Gotowy dokument można drukować, eksprotować do popularnych formatów plików PDF, DOC, XLS.

Raport może posiadać parametry które pozwalają użytkownikowi wskazać wstępne informacje filtrujące dane np. przedział czasowy, typ dokumentów itp.

raport report builder