Pliki

PLIKI – Platforma StudioSystem działa w oparciu o szereg plików. pliki

Administrator ma możliwość przeglądania i zarządzania plikami w ramach platformy StudioSystem. Pliki platformy dostępne dla administratora są podzielone na dwie zasadnicze grupy:

  • Transakcje (systemowe i specjalne)
  • Ikony (w stylu Metro i Vista)

]]>