Licencja SaaS

LICENCJA SAAS – Licencjonowanie oprogramowania w chmurze, dzierżawa oprogramowania działającego OnLine na serwerach w Data Center Beyond Poznań.

licencje oprogramowanie software studio

program reklamacjeW ramach licencji SaaS [program] SoftwareStudio oferuje korzystanie z aplikacji zainstalowanych w chmurze (cloud) serwerów internetowych zlokalizowanych w nowoczesnym Data Center w Poznaniu (firma Beyond). Klient otrzymuje dostęp do aplikacji OnLine w systemie 24/7/365, nie musi kupować, instalować oraz dbać o infrastrukturę sprzętową i systemową, niższe koszty eksploatacji wynikają z faktu współdzielenia zasobów wielu użytkowników prywatnej chmury. program Studio Narzędziownia .net .net udostępniany w ramach tej licencji ma ograniczenia co do możliwości konfiguracji i personalizacji, doskonale sprawdza się w przypadku rozwiązań w miarę standardowych, gdzie użytkownik programu [program] akceptuje logikę biznesową a zestaw dostępnych parametrów jest wystarczający w jego pracy. Licencjonowanie programu ;[program] w ramach licencji Saas pozwala na znaczne ograniczenie kosztów wynikających ze standardowej licencji, zakup licencji i jej amortyzacja. Opłaty wnoszone za licencję oprogramowania dostępnego w chmurze są raz do roku z góry.

Program ;[program] w chmurze

Z A L E T Y

  • Zakup licencji SaaS oprogramowania ;[program] pozwala szybko uruchomić i wdrożyć rozwiązanie.
  • Zakup licencji SaaS oprogramowania [program] nie wymaga kosztownych nakładów związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania, dostępu do internetu.
  • Zakup licencji SaaS oprogramowania [program] obniża koszty utrzymania aplikacji, dzięki przeniesieniu obowiązków administracji i bezpieczeństwa serwera do specjalistycznej firmy oferującej zasoby w chmurze (wiele fizycznych maszyn połączonych w farmę serwerów).

O G R A N I C Z E N I A

  • Zakup licencji SaaS oprogramowania [program] nie pozwala na jej zmianę na inny rodzaj licencji.
  • Zakup licencji SaaS oprogramowania [program] nie pozwala na instalację oprogramowania na dedykowanym serwerze lub przeniesienie aplikacji na własny serwer.
  • Zakup licencji SaaS oprogramowania [program] nie pozwala na modyfikację kodu źródłowego i głęboką personalizację.

]]>