Hyper-V

HYPER-V – System Windows Server® 2012 z funkcją Hyper-V® umożliwia bardziej efektywne uruchamianie wielu systemów Operacyjnych równolegle, na jednym serwerze. Ponadto wirtualizację można wykorzystać przy niemal wszystkich programach.

Przez ostatnich kilka lat organizacje – zarówno małe, jak i duże – interesowały się technologią wirtualizacji. Nie ma w tym nic dziwnego. Wirtualizacja bowiem nie tylko sprzyja elastyczności, ale wpływa także na znaczące obniżenie kosztów. Ponieważ technologie wirtualizacji nieustannie się rozwijają, dzisiejsze możliwości rozszerzenia jej na całą organizację i przejścia do chmury są jeszcze większe.

raportowanieZwirtualizowane centra danych z każdym dniem stają się coraz bardziej popularne. Organizacje IT i dostawcy usług hostingowych oferują model IaaS (infrastruktura jako usługa), umożliwiający klientom korzystanie z bardziej elastycznych wirtualnych infrastruktur. Zasadniczo te infrastruktury to „instancje serwera na żądanie”. Ten trend sprawia, że organizacje IT i dostawcy usług hostingowych muszą proponować klientom rozszerzone zabezpieczenia i możliwość wzajemnej izolacji. Jeśli dostarczasz usługi hostingu dwóm firmom lub musisz rozdzielić i zabezpieczyć dane z dwóch różnych działów, każdy obiekt powinien dysponować własną prywatnością i odrębnymi zabezpieczeniami. Dzięki systemowi Windows Server 2012 z funkcją Hyper-V uzyskasz elastyczną platformę, która umożliwi Ci nieprzerwane działanie z najwyższą efektywnością. Realizowane w ramach procesu czynności, takie jak dodawanie maszyn wirtualnych i zarządzanie, przebiegają szybko i łatwo. Od wirtualnych podsieci po wbudowaną automatyzację — zyskasz możliwość umieszczania wirtualnych serwerów w dowolnym miejscu i przenoszenia ich, gdzie i kiedy zechcesz.

Przez ostatnich kilka lat organizacje – zarówno małe, jak i duże – interesowały się technologią wirtualizacji. Nie ma w tym nic dziwnego. Wirtualizacja bowiem nie tylko sprzyja elastyczności, ale wpływa także na znaczące obniżenie kosztów. Ponieważ technologie wirtualizacji nieustannie się rozwijają, dzisiejsze możliwości rozszerzenia jej na całą organizację i przejścia do chmury są jeszcze większe. Zwirtualizowane centra danych z każdym dniem stają się coraz bardziej popularne. Organizacje IT i dostawcy usług hostingowych oferują model IaaS (infrastruktura jako usługa), umożliwiający klientom korzystanie z bardziej elastycznych wirtualnych infrastruktur. Zasadniczo te infrastruktury to „instancje serwera na żądanie”.

Ten trend sprawia, że organizacje IT i dostawcy usług hostingowych muszą proponować klientom rozszerzone zabezpieczenia i możliwość wzajemnej izolacji. Jeśli dostarczasz usługi hostingu dwóm firmom lub musisz rozdzielić i zabezpieczyć dane z dwóch różnych działów, każdy obiekt powinien dysponować własną prywatnością i odrębnymi zabezpieczeniami.

Dzięki systemowi Windows Server 2012 z funkcją Hyper-V uzyskasz elastyczną platformę, która umożliwi Ci nieprzerwane działanie z najwyższą efektywnością. Realizowane w ramach procesu czynności, takie jak dodawanie maszyn wirtualnych i zarządzanie, przebiegają szybko i łatwo. Od wirtualnych podsieci po wbudowaną automatyzację — zyskasz możliwość umieszczania wirtualnych serwerów w dowolnym miejscu i przenoszenia ich, gdzie i kiedy zechcesz.

źródło: microsoft.com

Elastyczna infrastruktura

Skalowanie wykraczające poza sieci VLAN. Zamiast
polegać na złożonych i czasochłonnych sieciach VLAN
możesz wykorzystać możliwości funkcji Hyper-V Network
Virtualization. Umożliwia ona izolację ruchu sieciowego
w udostępnionej infrastrukturze i przenoszenie maszyn
wirtualnych w obrębie infrastruktury wirtualnej, a nawet
do chmury, przy jednoczesnym zachowaniu ich przydziałów
sieciowych i adresów IP. Migracja maszyn wirtualnych i pamięci masowej bez
przestojów. Udoskonalenia w migracji na żywo umożliwiają
przenoszenie kilku maszyn wirtualnych, także tych poza
środowiskiem klastrowanym, nawet pomiędzy serwerami bez
współdzielonej pamięci masowej. Ponadto migracja pamięci
masowej nie wymaga przerywania pracy, ponieważ nowa
funkcja migracji pamięci masowej na żywo pozwala przenosić
wirtualne dyski twarde dołączone do działającej maszyny
wirtualnej.

Chmury prywatne

W przypadku tworzenia chmur prywatnych, oferowania usług w chmurze lub bezpiecznego łączenia się z chmurą komunikat jest jasny: Twoja
organizacja potrzebuje jednolitego, zintegrowanego podejścia, które umożliwi rozwiązanie podstawowych problemów biznesowych i związanych
z technologią IT. Potrzebny jest także szeroki zestaw narzędzi, dzięki którym będzie można skorzystać z nowych aplikacji i usług wdrażanych
w infrastrukturze lokalnej oraz w środowiskach chmur publicznych. Najlepszym rozwiązaniem pozwalającym na zaspokojenie tych specyficznych
potrze b w celu optymalizacji zasobów IT pod kątem chmury jest zastosowanie systemu Windows Server 2012.

Funkcje Hyper-V

Pełna izolacja warstw sieciowych w centrum danych
za pomocą rozszerzalnych funkcji zarządzanych
programistycznie. Dzięki temu możliwe jest połączenie
z siecią maszyn wirtualnych przy jednoczesnym
egzekwowaniu polityki bezpieczeństwa i izolacji. Ochrona przed fałszowaniem. Ochrona przed złośliwymi
maszynami wirtualnymi, które kradną adresy IP innym
maszynom wirtualnym (co określa się jako „fałszowanie
adresów IP”). Kształtowanie ruchu sieciowego tak, aby wymusić
bezpieczeństwo użytkowników architekturze
„multitenant”. Dzięki funkcji Hyper-V Extensible Switch
można konsolidować ruch z wielu sieci VLAN i kierować go
do jednej karty sieciowej w maszynie wirtualnej.
Skuteczniejsze monitorowanie. Można określić, które porty
wirtualne powinny być monitorowane, a także do których portów wirtualnych powinien być dostarczany monitorowany
ruch w celu dodatkowego przetwarzania.

Elastyczność pamięci masowej

Elastyczność pamięci masowej. Twoja pamięć, Twój wybór.
Funkcja Hyper-V obsługuje obecnie bezpośrednio
podłączaną przestrzeń dyskową (DAS), udziały bloku
komunikatów serwera (SMB), adaptery szyny wirtualnego
hosta (HBA) oraz środowiska sieci pamięci masowych (SAN).
W efekcie ustalanie priorytetów potrzeb pamięci jest
prostsze, podobnie jak obniżanie kosztów.

Automatyzacja zadań

Automatyzacja typowych zadań. Ponieważ środowisko
Microsoft® Windows PowerShell™ 3.0 zapewnia pełne
wsparcie automatyzacji, zwiększysz wydajność w zakresie
zadań związanych z utrzymaniem systemów. Możesz na
przykład tworzyć narzędzia wiersza poleceń lub
automatyczne skrypty do instalowania, konfigurowania,
monitorowania i wielu innych zadań.

System Windows Server 2012

System Windows Server 2012 bazuje na doświadczeniach firmy Microsoft zdobytych podczas tworzenia i obsługi chmur publicznych, które
wykorzystano w celu zapewnienia wysoce dynamicznej, dostępnej i ekonomicznej platformy serwerowej do budowy chmur prywatnych. System
ten zapewnia przedsiębiorstwom i dostawcom usług hostingowych skalowalne i dynamiczne środowisko umożliwiające współdzielenie
udostępnianych zasobów fizycznych przez wielu klientów usług (architektura typu multitenant) oraz odpowiednią dla niego infrastrukturę
chmury, która bezpiecznie łączy się z lokalizacjami fizycznymi i umożliwia pracownikom działu IT szybsze i skuteczniejsze reagowanie na potrzeby
przedsiębiorstwa.